Home
Blokkade van het ganglion van Gasser (aangezichtszenuwknoop).

 

Blokkade van het ganglion van Gasser.

 

Inleiding.

De zenuwknoop (ganglion) van de gevoelszenuw van het aangezicht heet het Ganglion van Gasser, genoemd naar dr. Gasser die deze zenuwknoop vroeger heeft bestudeerd. Een andere naam is het trigeminus ganglion omdat er 3 zenuwtakken ontspringen uit deze zenuwknoop. Injectie van het ganglion met medicatie kan helpen om bepaalde soorten van pijn in het gezicht te behandelen. In deze informatie leest u meer over de blokkade van het ganglion van Gasser.

 

Waarom wordt een blokkade van ganglion van Gasser verricht?

De meest bekende indicatie om dit ganglion te blokkeren is gordelroos (herpes zoster) in het gezicht. Gordelroos wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Als kind ontstaat bij deze virusinfectie waterpokken. Bij mensen die vroeger waterpokken hebben gehad blijft het virus in het lichaam. Op latere leeftijd kan het virus weer actief worden. Dan ontstaat een acute herpes zoster infectie. Gordelroos in het gezicht is meestal zeer pijnlijk. Er ontstaan blaasjes in het gezicht en jeukende en branderige pijn. Hoewel gordelroos altijd geneest kan er wel blijvende schade van de zenuwen optreden. Dit wordt ook wel postherpetische neuralgie genoemd. Bij zo een neuralgie blijft er een branderige pijn in het aangedane huidgebied welke toeneemt met aanraken van de huid. Postherpetische neuralgie van de zenuwtak naar het oog veroorzaakt ook “ lichtschuwheid” en branderige pijn in het oog.

De blokkade van het ganglion van Gasser met lokale verdoving en corticosteroïden werkt meestal effectief in de acute fase van herpes zoster om de pijn en de verschijnselen te dempen. Ook hebben wij de indruk dat het  de kans op de gevreesde postherpetische neuralgie kan verminderen. Het advies is om altijd te overwegen om herpes zoster, afhankelijk van de leeftijd, direct te laten behandelen met een zenuwblokkade.

 

De behandeling.

De behandeling vindt plaats op een speciale behandelkamer voor pijnbestrijding. De patiënt dient nuchter te zijn. Er wordt een waakinfuus ingebracht en hartslag en bloeddruk  worden gecontroleerd.

Het hoofd wordt met een smalle pleister gefixeerd. Na plaatselijke verdoving wordt via de wang een naald in de buurt van het ganglion van Gasser  geplaatst. Dit gaat onder nauwkeurige röntgendoorlichting. Het inbrengen van de naald kan pijnlijk zijn. Daarom wordt soms besloten de patiënt even te laten slapen. Indien de naald op de goede plaats zit wordt plaatselijke verdoving in combinatie met een ontstekingsremmer (corticosteroïd) ingespoten.

 

Na de behandeling.

Na de behandeling kan de patiënt zo lang als nodig uitrusten op de zaal. Er kan napijn optreden. Zo nodig hiervoor een pijnstiller worden ingenomen.

 

Bijwerkingen/complicaties.

Er kan na de ingreep wat duizelig zijn door gedeeltelijke verdoving van de zenuwen in het behandelde gebied. De ingreep kan een doof gevoel in het gezicht veroorzaken wat na een aantal uren verdwijnt. Indien het dove gevoel blijft  komt dit niet door de behandeling maar kan het gevolg zijn van de herpes zoster infectie.

De blokkade van het ganglion is een invasieve ingreep en kan heel soms infectie veroorzaken. Uiterst zelden kan er hersenvliesontsteking (meningitis) ontstaan. Wanneer de patiënt binnen ongeveer zes uur na behandeling koorts boven de 38,5 °C krijgt met hevige hoofdpijn en/of nekstijfheid , moet onmiddellijk de huisarts of specialist worden ingeschakeld. Een opname in het ziekenhuis is dan nodig en er zal gestart worden met antibiotica.

Ook is het optreden van een kleine bloeding in de hersenen een complicatie die uiterst zelden voorkomt. Daarom moet men alert zijn op bewustzijnsvermindering; dan altijd contact (laten) opnemen met de huisarts of medische specialist.

 

Resultaat van de behandeling.

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling beoordeeld worden. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. In een aantal gevallen zal een herhaling van de behandeling nodig zijn.

 

Disclaimer: aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 
Copyright © 2019 UwPijnKliniek. Alle rechten voorbehouden.